* Nikalit levhaların montajına başlanmadan önce çatıda sıva, boya, su oluklarının döşenmesi gibi işçiliklerinin bitmiş olması gerekir.
 
 
 
Aşık ve Makaslar
Montaja başlamadan önce sorumlu kimse tüm aşık ve makasların güvenli bir birçimde birleştirildiğinden emin olmalıdır. Makas ve aşık ölçümleri yapılarak aşıkların levhaların montajına uygun ölçülerde olduğundan emin olunmalıdır. Özellikle aşık aralıkları levhaların boyuna binme yerlerine gelmelidir.
Aşıklar aynı düzlem üzerinde olmalı, bu durum gergin bir ip ile kontrol edilmelidir.Nikalit Oluklu Levhaların için taşıyıcı aşık olarak ahşap, profil metal, I, H, demir bar, kutu profil, köşebent, prefabrike beton başta olmak üzere bir çok çeşitli malzeme kullanılabilir. Aşık eni en az 40 mm olmalıdır.
 
Binme Payı
Çatı eğimi %30'a kadar olan çatılarda levha boyunda 20cm kadar üstüste binme payı olmalıdır. Çatı eğimi %30'dan fazla yerlerde boyuna binme 15cm olabilir. Enine binmeler, kesit ölçülerinde görüldüğü gibi 47mm'dir. Eğimi %20'den daha düşük çatıların montajında levhaların boyuna binme yerlerinde fitilli macun veya akrilik mastik kullanılır.
 
 
 
Köşe Kesme
Döşeme esnasında dört levhanın birleştiği yerde, altta kalan karşılıklı çapraz iki levhanın köşeleri mutlaka şekildeki gibi kesilmelidir. Üst üste 4 levhanın binme noktalarında köşe kesimi yapılmaz ise meydana gelecek yükseklik, birleşme noktalarında boşluklar oluşmasına, ışık ve yağmur sularının geçmesine, levhaların ilerleyen zamanlarda mekanik olarak zarar görmesine neden olacaktır. Köşe Kesme işlemi için, testere, kerpeten, veya ucuna seramik, beton veya mermer kesici takılmış spiral kesici kullanılabilir. Kerpeten ile kesme yapılacak ise kesim yeri ağaç törpüsü veya zımpara ile düzeltilmelidir.
 
Döşeme Yönü
Levhaların montajına çatının saçak tarafından başlanıp tepe noktasında doğru ilerlenmelidir.
 
 
 
Vida ve Kancalar
Çatıya montajı yapılacak Nikalit Levhalar ahşap aşıklara trifon vida ile, metal aşıklara akıllı vida veya galvaniz kancalarla tesbit edilirler. Vida ve kancaların gazlvanizli olması vida ve kanca- ların oksitlenmesini ön- leyerek olası bakım ihtiyacını ortadan kal- dırır. (Kanca ve vida- larla ilgili Detaylı Bilgi için lütfen Nikalit Teknik Katalog verilerine göz atın.)
 
Delme İşlemi
Sabitleme işlemi 2. ve 5. oluk tepelerinden delinerek yapılır. Delme işlemi için vida veya kanca çapından 2 mm daha büyük çaplı matkap kullanılır. Yaygın olarak kullanılan Ø 7 mm vida veya kanca için Ø 9mm matkap, Ø 8mm vida veya kanca için Ø10 mm matkap ucu kullanılır. Şiddetli rüzgarların ol- duğu bölgelerde daha kalın vida veya kanca seçilmelidir. Tesbit de- liklerinde özel plastik rondelayı mutlaka kulla- nınız. Kanca somunları ve trifon vidalar, levhalar sonuna kadar sıkıldıktan sonra bir tur geriye çev- rilerek levha gevşe- tilmelidir.
 
 
Güvenlik
 
Çatıya çıkmak için uygun bir yer hazırlanmalıdır. Levhaların her iki kenarındaki yan yana binme oluklarına kesinlikle basılmamalıdır.
 
Çatı döşemesinde çalışan kişiler mutlaka çalışma ve yürüme kalasları kullanmalı, çok yüksek yerlerde çalışan kişiler emniyet kemeri takmalı ve döşenecek bölge altına emniyet ağı germe seçeneği düşünülmelidir.
 
Nikalit® levhaların oluklu yüzeylerinin ayak burkulmalarına ve denge kaybına yol açabileceği unutulmamalı, güvenlik için levha üzerinde yürünmemelidir.
 
Levhaların montajı esnasında levhalar çatıda istiflenmemeli, çatı çalışma plartformu olarak kullanılmamalıdır. Levha montajı sırasında çatıdaki çalışmanın tam altında iş yapılmamalıdır.
 
Serilen levhanın sabitleme işlemi tam olarak bitmeden diğer levhaların montajına başlanmamalı, çatı üzerinde el aletleri gibi çatıya sabitlenmemiş malzeme bırakılmamalıdır.
 
Toz çıkmasını azaltmak için köşe kesmelerin el testeresi veya kerpeten ile yapılması yavsiye edilir, ancak elektrikli kesici kullanılacaksa yavaş devirli kesici tercih edilmelidir.
 
 www.3d-studyo.com Nikalit® 2011 Tüm hakları saklıdır